Еврофутбол без лиценз – пунктовете затварят за 3 до 6 месеца?!?

На днешното  си заседание (25-ти март 2020) Държавна комисия по хазарта (ДКХ) временно отне лицензите на „Еврофутбол” ООД за срок от 3 до 6месеца. От комисията посочват като основание за отнемането на лиценза на “Еврофутбол” наличието на просрочени публични вземания в големи размери, които не са обезпечени.  От решението, публикувано в сайта на комисията, става ясно, че тя е издала на компанията два акта за установяване на публично държавно вземане на обща стойност от 328.9 млн. лв. –  държавни такси за периода от 18 декември 2014 до 31 декември 2019 г. в размер на над 261.1 млн. лв., към които се добавят и над 67.7 млн. лв. лихви.  Става ясно още, че от “Еврофутбол” са обжалвали акта пред Административен съд – София град, който на 21 февруари е отхвърлил жалбата. Месец по-късно, на 23 март, Върховният административен съд окончателно е потвърдил определението на първата инстанция.

По рано през тази година беше спрян бизнеса и на “Ню геймс” (7777.bg)  и “Евробет” (eurobet.bg), след като със законови промени организирането на лотарийни игри беше превърнато в държавен монопол. Към момента  51% от собствеността на “Еврофутбол” се притежава от “Евросъдружие”, в което партньори са Васил Божков, други обвинени заедно с него лица като Александър Тумпаров и Борис Бекяров, а също и братята Боян и Цветомир Найденови, които в края на миналата година подадоха сигналите срещу Божков, от които започнаха разследванията срещу него.

В постановените решения ДКХ указва, че в тримесечен срок “Еврофутбол” ООД следва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай, че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка – временно отнемане на лиценз, дружеството може да продължи дейността си.

Макар отнемането на лиценза да е временно, то реално “Еврофутбол” трудно би могло да продължи да работи под каквато и да е форма, още повече че дружеството е и със запорирани сметки. Представители на фирмата обясняват, че са използвали всички възможни мерки да се защитят по законен ред, но “управляващите използваха целия репресивен апарат на държавата срещу екипа ни и юристите, ангажирани по казуса”.

 

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *